Politica de confidentialitate

Dragi prieteni,

Confidențialitatea voastră este importantă pentru noi, ViaCluj.TV !

Politica noastră de confidențialitate face referire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

SC VOX 7 GROUP PRESS SRL, proprietară a site-ului www.viacluj.tv dorește astfel să vă furnizeze informații cu privire la modul de colectare, utilizare și divulgare către terți a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal cuprind informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ce poate fi identificată direct sau indirect  în special prin factori specifici fizici, psihologici, mentali, identitate economică, culturală și/sau socială, număr de identificare etc.).

Intrăm în contact cu aceste date prin filmarea și redarea audio video a materialelor redacționale, prin utilizarea de către voi a Site-ului, prin contactele offline în cadrul activității curente, prin concursuri, formulare de contact, email, etc.

Vă informăm că puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazul în care vizitați site-ul nostru. Angajații responsabili de siteul web pot intra în contact cu aceste date pentru a procesa și a răspunde întrebărilor voastre, pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat și informații despre oferte ocazionale, servicii de reclamă, marketing și publicitate. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu materialele editoriale sau cu activitatea nostră. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele voastre și adresa de e-mail.

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a monitoriza traficul cu dorința de a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru și pentru îmbunătățirea activităților prestate. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora, data accesării și adresa IP din care a fost accesat site-ul.

Tehnologia cookie implementată permite o mai mare ușurință în navigare și implicit realizarea unor statistici ce au ca scop îmbunătățirea site-ului nostru web. Folosim Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului și serviciul One Signal pentru a trimite notificări în browser. Site-ul folosește cookieuri gemius.com pentru a analiza informatii despre utilizatori și a furniza reclame. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine nevoile utilizatorilor site-ului nostru și modul în care aceștia în accesează. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora, data accesării și adresa IP din care a fost accesat site-ul.

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate

ViaCluj.TV poate solicita direct furnizarea anumitor categorii de date cu caracter personal deoarece altfel suntem în imposibilitate de a funcționa.

În relația cu partenerii noștri contractuali, procesatori de date pentru și în numele ViaCluj.TV, prin aplicații securizate și cu respectarea GDPR dacă este necesar, vom transfera datele voastre, prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, pentru realizarea serviciilor de hosting, IT, servicii de contabilitate, servicii de procesare a plăților, consultanți juridici și financiari, furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere. Vă precizăm că vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele voastre sunt colectate și prelucrate sau pentru a ne conforma legii. ViaCluj.TV ar putea, de asemenea, să împărtășească informațiile cu bună-credință în cazul în care considerăm că este necesar să prevenim sau să gestionăm fraude sau să protejăm ViaCluj.TV. De asemenea, poate să dezvăluie date cu caracter personal relevante autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

Intenționăm să păstrăm datele voastre cu caracter personal pe durata contractului încheiat cu voi, precum și după aceea, în conformitate cu obligațiile legale care ne revin și cu politicile noastre interne. În contextul unui acord, datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării sau a oricărei alte perioade impuse de lege și un regulament de păstrare a înregistrărilor, textelor și fotografiilor. Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie: șterse sau distruse în siguranță sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor, textelor și fotografiilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul ViaCluj.TV vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv dreptul de accesare, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere (în situația în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau v-ati retras consimțământul atunci cand prelucrarea avea ca temei consimțământul vostru, datele au fost prelucrate ilegal, etc.) dreptul de restricționare, dreptul de a vă opune, dreptul la portabilitatea datelor.

Suntem atenți și constanți în asigurarea și exercitarea acestor drepturi și vă încurajăm ca în situația în care considerați că datele voastre au fost furnizate fără consimțământ să puteți depune o solicitare scrisă în acest sens pentru SC VOX 7 GROUP PRESS SRL cu sediul social in Cluj- Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 146, jud. Cluj înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2403/2018, cod unic de înregistrare 39443240. Vă asigurăm că vă vom răspunde cu celeritate. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

În administrarea site-ului am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. Veți fi notificați cu privire la o încălcare a securității datelor și vă vom răspunde cu promptitudine la solicitările voastre referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Prezenta politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu data înființării site-ului ViaCluj.TV și facilitează accesul vostru la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.

Informații suplimentare puteți obține al adresa ramona.saplacan@viacluj.tv. Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. Puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.: Setări cookies în Internet Explorer – Internet Explorer, Setări cookies în Firefox – Firefox, Setări cookies în Chrome – Chrome, Setări cookies în Safari – Safari, Setări cookies în Edge – Edge, Setări cookies în Opera – Opera.