Cu ce acte de identitate puteți vota și cine votează la urna specială?

0

Puteți vota cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv:

-cartea de identitate;
-cartea de identitate provizorie;
-buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic;
-paşaportul diplomatic electronic;
-paşaportul de serviciu;
-paşaportul de serviciu electronic;
-paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic;
-paşaportul simplu temporar;
-carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

IMPORTANT! Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflaţi în străinătate sau de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea “VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.