Președinția Germană la Consiliul UE, o speranță pentru redresarea Republicii Moldova prin programe de susținere pentru cetățeni și primării

1

Un ONG din Republica Moldova – Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP) i-a cerut la începutul lunii cancelarului german Angela Merkel, care preia președinția Consiliului UE, să faciliteze aprobarea Programului ECIPES.

Programul ECIPES își propune să sprijine din fondurile europene alocate Moldovei (2021-2022):

1. tinerii între 18-35 de ani pentru a lansa o afacere (în domeniul serviciilor, cu sprijinul de 5 000 de euro, sau pentru producție, cu sprijinul de 15 000 de euro, din care 12 000 de euro pentru achiziționarea de echipamente sau utilaje);

2. primăriile moldovenești care sunt înfrățite cu primăriile din UE și organizează cel puțin o activitate comună pe an, pentru a susține financiar un singur proiect de dezvoltare locală a cărui valoare totală nu depășește 20 000 de euro, cu maximum 10 000 de euro sprijin financiar al UE;

3. cetățenii moldoveni, pentru a sprijini financiar reînnoirea electrocasnicelor (frigider, mașină de spălat, TV) la nivel A +++. Sprijinul se ridică la 100 de euro/cetățean și poate fi acordat o dată și cu transmiterea echipamentului folosit. Toate aceste acțiuni susțin obiectivele UE, inclusiv acordul ecologic al UE.

Programul ECIPES a fost dezvoltat ca o inițiativă strategică a Comisiei Europene pentru Parteneriatul Estic, în primă fază – Republica Moldova, ulterior Ucraina și Georgia.

Prin urmare, întrucât programul ECIPES este concentrat pe beneficiarii direcți și coordonat de UE, acesta reprezintă programul care
va oferi cea mai stabilă prezență și vizibilitate valorilor UE în Republica Moldova.

După această pandemie, locurile de muncă sunt amenințate, municipalitățile și tinerii se vor confrunta cu provocări foarte mari. Astfel, programul poate contribui la eficientizarea efectului sumelor alocate în cadrul Parteneriatului Estic.

Cetățenii vor avea nevoie de programe de sprijin concrete prin utilizarea tehnologiilor online, pentru a deveni beneficiari direcți, rapizi, concreți și cu impactul necesar – sprijin european în locuință, afaceri și localitatea în care locuiesc cetățenii.

Această platformă dezvoltată de Comisia Europeană va deveni primul proiect de coeziune între cetățenii moldoveni și contribuabilii din UE.

Programul ECIPES, care vine cu următoarele inovații, congruente cu cele 6 priorități a Comsiiei Europene:

– Digitalizare (platforma online – eu4ecipes.eu, care va reduce birocrația),

– Politică socială (prin reducerea costurilor administrative la maximum 3-5% Monitorizare și Evaluare),

– Acord Verde European (reducerea consumului de energie electrică), comportamentul de utilizare a
aparatelor de uz casnic (aparate eficiente din punct de vedere energetic),

– Diminuarea frustrării cetățenilor (prin sprijin european în casa cetățeanului, afacerea cetățeanului și
localitatea în care locuiește cetățeanul),

– Reducerea migrației (sprijin pentru tineri pentru a lansa start-up), cu prioritate oferită start-up-urilor
ecologice;

– Lupta cu corupția (în procesul de utilizare a fondurilor UE).

www.idep.md Institutul pentru Dezvoltare și Expertiza Proiectelor www.idep.md

Oamenii au câștigat noi abilități digitale! După această criză, vom avea nevoie de programe orientate
către cetățeni! Actuala criză a demonstrat că nu suntem pregătiți pentru multe schimbări apărute, inclusiv
stringența adaptării la noua realitate digitală.

Pentru validarea și consultarea acestui program au fost:

– Prezentat programul ECIPES în cadrul a 60 de întrevederi cu eurodeputați;

– Organizată dezbatere în Parlamentul European, cu participarea a peste 60 de invitați;

– Întrevederi și consultări cu Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor Europene, Organizațiile

societății civile din Moldova și UE, Think-Tank-uri din Moldova și UE, Ambasadele Georgiei și
Ucrainei din Bruxelles,

– Înregistrate întrebări individuale scrise de către 3 eurodeputați;

– Înregistrate VOX populi pentru susținerea programului ECIPES de eurodeputați din 3 grupuri;

– Organizate întrevederi cu 10 deputați din Parlamentul Republicii Moldova și scrisoare de susținere;

– 11 eurodeputați a înregistrat întrebări scrise către Comisia Europeană (din 6 țări și 2 grupuri);

– Obținută scrisoare de susținere pentru programul ECIPES de la Cancelaria de Stat a Republicii
Moldova.

– În data de 10 iunie 2020, o scrisoare semnată de 9 eurodeputați a fost transmisă în atenția Comisiei
Europene pentru a cere validarea programului.

– În data de 22 iunie 2020, o scrisoare semnată de 5 deputați din Parlamentul Republicii Moldova a
fost transmisă în atenția Comsiei Europene pentru a cere validarea proramului.

– Au fost consultate autoritățile publice locale (peste 150 de primari, aproximativ 16% din numărul
total în Moldova http://idep.md/new/2019/11/29/8513/

– 8 Instituții de învățământ și peste 1.000 tineri (2 școli, colegii, școli profesionale și 2 universități)
http://idep.md/new/2020/03/21/programul-ecipes-a-fost-prezentat-in-perioada-2-11-decembriein-institutii-de-invatamant/

– Cetățeni simpli care vor fi beneficiari direcți pentru programul de renovare a echipamentelor de uz
casnic http://idep.md/new/2019/11/12/prezentarea-in-atentia-reprezentantilor-autoritatilorpublice-locale-antreprenori-si-tineret-conceptul-programului-ecipes/

Fiecare dintre propunerile obținute au fost analizate, iar cele realizabile – incluse în conceptul final (v3.0).

Calestru Iurie, IDEP Moldova, director de programe
Toate detaliile transparent pot fi găsite aici http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/

banner