Anunț de finalizare a proiectului „Transilvania Start Up – Dezvoltare Antreprenorială, Consiliere, Mentorat” POCU/82/3/7/104902

0

SC Relians Corp SRL în parteneriat cu Asociația Romanian Tech Startups (Asociația Română pentru Antreprenoriat în Tehnologie), Universitatea Babeș Bolyai/ Rectorat si Asociația Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială și Profesională, anunță finalizarea cu succes a proiectului „Transilvania Start Up – Dezvoltare Antreprenorială, Consiliere, Mentorat”, POCU/82/3/7/104902.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 38 de luni și are o valoare totală de 11.235.827,59 lei, din care 11,128,660.68 lei reprezintă valoarea finanțării primite din partea Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Nord-Vest, în vederea creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 375 persoane care aparțin grupului țintă din Regiunea Nord-Vest, ca urmare a susținerii activității de formare profesională, în 12 luni de la demararea proiectului;

Creșterea cu 46 a numărului de start-up-uri în Regiunea Nord-Vest, ca urmare a implementării Schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, în 18 luni de la demararea proiectului;

Sprijinirea antreprenoriatului în Regiunea Nord-Vest, ca urmare a creării unei Rețele Regionale de Sprijinire a Antreprenoriatului, până la finalizarea implementării proiectului.

Grupul țintă al proiectului este format din 375 de persoane fizice care beneficiază de măsuri de ocupare, din care fac parte: șomeri,

persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice), persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale), din regiunea de dezvoltare Nord Est.

Rezultatele proiectului:

388 persoane care au beneficiat si au absolvit cursurile de formare antreprenoriala

46 planuri de afaceri selectate pentru sprijinirea prin Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”

107 noi locuri de munca infiintate in perioada de functionare si dezvoltare a intreprinderilor nou-infiintate prin proiect

1 Retea regionala de sprijinire a antreprenoriatului – Regiunea Nord-Vest

Date de contact:

Email: office@relians.ro

Persoană de contact: Raluca Frincu, Manager de Proiect

Tel: 0745654023

banner