Ce înseamnă stare de urgență – Explicațiile ministrului Adrian Oros

0

Redacția Via Cluj TV i-a solicitat singurului ministru clujean, Adrian Oros, să explice ce înseamnă starea de urgență, în care România va intra de luni. Ministrul Agriculturii a trimis redacției noastre un text în care explică pe larg consecințele declarării acestei stări de urgență. Textul a fost redactat împreună cu experții Guvernului, care au format o echipă comună de lucru ce include repreƶentanți ai tuturor ministerelor. Iată textul primit la redacție: 

Starea de Urgenţă nu trebuie să genereze în niciun fel panică. Este doar o procedură constituţională care permite Executivului să acţioneze cu mai mare celeritate şi mai ferm decât a făcut-o până acum.

Se face apel către români să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile venite din partea autorităţilor statului. Chiar dacă vor exista pârghii de acţiune ale instituţiilor statului pentru a se asigura că se respectă măsurile de izolare şi carantină, asta nu înseamnă că nu este în continuare nevoie de o cooperare voluntară din partea românilor.

„Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale”.

Pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale poate fi restrâns, cu anumite excepții, mai prevede legea.

Starea de urgență se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 de zile. În funcție de evoluția situațiilor de pericol, Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite și poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.

La instituirea stării de urgență, unele atribuții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale trec în competența autorităților militare și a altor autorități publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgență.

Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării.

Autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice pot lua următoarele măsuri:

✋să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație;
✋să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;
✋să efectueze razii;
✋să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau marșurilor;
✋să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgență persoanele a căror prezență nu se justifică;
să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența acestora;
✋să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informațiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgență, cu excepția celor referitoare la dezastre, se dau publicității numai cu avizul autorităților militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura și de forma de proprietate, sunt obligate
✋să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora;
✋să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
✋să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;
✋să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz;
✋să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate;
✋să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz
✋să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute…

banner