CNCD aprobă că elevii maghiari din Cluj au fost discriminați la proba de limba română de la Bacalaureat 2024

0

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) le dă dreptate celor peste 600 de părinți și elevi de clasa a XII-a care au acuzat „discriminare gravă la Bacalaureatul de limbă română în județul Cluj”. Este vorba despre susținerea probei de limba și literatura română, la care elevilor de la școli cu predare în limba maghiară din județ „le-a fost refuzat dreptul de a fi evaluați și notați în mod special”, mai precis de către profesori de limba română care predau la astfel de unități de învățământ.

Mai exact, elevilor maghiari nu le-a fost permisă bifarea căsuței care semnalizează faptul că lucrarea respectivă aparține unei eleve/unui elev ce provine dintr-o școală cu predare în limba maghiară.

CNCD consideră că elevii maghiari nu au fost protejați de discriminare în acest caz, iar din această cauză și rezultatele lor la această disciplină au fost sub media pe țară.

Potrivit CNCD, „în contextul expus, petenta arată că, în fapt, s-a creat o situație discriminatorie, bazată pe criterii de naționalitate, etnie și limbă, în urma căreia elevii care studiază cu predare în limba maghiară sunt constant dezavantajați în raport cu cei din școlile cu predare în română, fapt ce produce efecte negative asupra rezultatelor la examenul de bacalaureat național, în comparație cu eforturile depuse și notele obținute la celelalte discipline.

Se apreciază că, în raport cu situația expusă, este încălcat dreptul elevilor din instituțiile școlare/clasele/secțiile cu predare în limba maghiară de a avea acces la educație și formare profesională în condiții de egalitate și echitate, elevii români beneficiind de un avantaj nejustificat atât în procesul de învățare a limbii și literaturii române, urmat de susținerea examenului de bacalaureat, cât și în privința posibilităților de continuare a studiilor, respectiv dezvoltarea carierei pe viitor.

Se arată că, în urma unor măsuri ulterioare adoptate de Ministerul Educației, au fost dezvoltate și introduse progresiv programe și manuale școlare la disciplina Limba și literatura română, elaborate în mod special pentru elevii aparținând minorităților naționale, respectiv cei care nu au ca limbă maternă limba română.

Însă, chiar și așa, generația de elevi aparținând minorităților naționale care participă la examenul de bacalaureat în sesiunea 2024 constituie ultima generație care încă nu studiază disciplina Limba și literatura română după programe școlare și manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă, fiind aplicată în continuare programa școlară și manualele elaborate pentru elevii de la secțiile cu predare în limba română, vorbitori nativi ai limbii române.

Prin urmare, la acest moment, nu este asigurat dreptul acestor elevi de a fi protejați împotriva discriminărilor conform prevederilor art. 89 alin. (3) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar. Nu este asigurată nici respectarea principiului asigurării echității și a egalității de șanse, prevăzut de art. 3 pct. (i) din același act normativ, care presupune asigurarea condițiilor pentru accesul și participarea la educație a tuturor beneficiarilor primari, prin combaterea discriminării și personalizarea parcursurilor educaționale în funcție de nevoi specifice.

Petenta arată că evaluarea lucrărilor de la examenul național la disciplina Limba și literatura română, o practică implementată de mai mulți ani de către Ministerul Educației prin metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale, a fost aceea de corectare a lucrărilor elevilor proveniți din județele cu secții/unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale, în centre de evaluare din județele învecinate în care există unități de învățământ/secții cu predare în limba minorității respective.

Astfel, corectarea lucrărilor la disciplina Limba și literatura română a elevilor de la secția maghiară a fost realizată de către cadre didactice care au avut experiență profesională în domeniul dezvoltării evaluării competențelor lingvistice ale unor elevi care nu sunt vorbitori nativi ai limbii române.

Se arată că această metodă de evaluare a atenuat efectele stării de discriminare, însă nu a eliminat pe deplin efectul negativ al situației discriminatorii specificate mai sus, cu privire la procesul de învățare a limbii române de către elevii aparținând minorităților naționale, întrucât în timp, prin corectarea lucrărilor la această disciplină s-au înregistrat, în cazul elevilor care nu vorbesc limba română ca limbă maternă, rezultate sub media pe țară.”

VEZI ȘI:

Acuzații de discriminare a elevilor de etnie maghiară din Cluj, la Bacalaureat 2024

Ministerul Educației despre BAC 2024 – Clujul, locul doi la nivel național

A treia probă de Bac în județul Cluj: 40 de candidați absenți, un candidat eliminat pentru tentativă de fraudă

 

banner