Comuna Florești a crescut cu aproape 30 000 de locuitori, de la ultimul recensământ – vezi populația totală

0

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Cluj de 679.141 persoane, în scădere cu 11.965 persoane față de recensământul precedent (octombrie 2011). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Cluj se situează pe locul 4 în ierarhia judeţelor (după municipiul București, județele Iași și Prahova).

Structura pe localități a populației rezidențiale din județul Cluj

Localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt: comuna Florești, care a ajuns la o populație de 52.735 persoane (cu 29.922 persoane mai mult decât în 2011), comuna Apahida, cu o populație rezidentă de 17.239 persoane (cu 6.554 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Baciu, cu o populație rezidentă de 13.922 persoane (cu 3.605 persoane mai mult decât în 2011).

Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Ploscoș (540 locuitori, 76,9% față de populația din2011) și comuna Cătina (1.567 locuitori, 78,6% față de populația din 2011).

Comunele cele mai mici din județ sunt Ploscoș cu numai 540 locuitori și Valea Ierii cu 871 locuitori (în scădere față de RPL2011, când s-au înregistrat 888 locuitori).

Cea mai mare comună din județ, dar și din țară este comuna Florești, care și-a menținut această poziție fruntașă la ambele recensăminte.

Orașul Huedin, singurul oraș din cadrul județului, a înregistrat o scădere cu 13,7% față de RPL2011 (de la 9.346 locuitori în 2011, la 8.069 locuitori în 2021, mai puțin cu 1.277 persoane).

Exceptând municipiul București, cel mai mare municipiu din România este Cluj-Napoca, care și-a păstrat această poziție în ultimii zece ani deși și-a redus populația cu 37.978 de persoane, coborând la o populație de 286.598 locuitori. Dar această reducere trebuie privită dintr-o perspectivă mai amplă, luând în considerare și localitățile limitrofe, învecinate, unde populația urbană a optat să se mute la casă. Astfel, dacă municipiul Cluj-Napoca, singur, fără vecinătăți, a scăzut la 88,3% din populația de acum zece ani, măsurat împreună cu localitățile învecinate, conform datelor din tabelul de mai jos, a avut o creștere ușoară (101,8%).

Structura etnică a județului Cluj

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 587.422 persoane. S-au declarat români 488.212 persoane (83,1%). Populația de etnie maghiară a județului este de 78.455 persoane (13,4%) și cea de etnie romă 17.802 persoane (3,0%).

Potrivit liberei declarații a celor 586.471 persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Cluj după limba maternă se prezintă astfel: pentru 84,7% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei, 13,4% limba maghiară, iar 1,5% limba romani.

Reformați – aproape 10%, penticostali 3,7%, greco-catolici 3,1%

Structura confesională a fost declarată de 577.264 persoane din totalul populației rezidente a județului Cluj și arată că 72,9% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă, 9,9% de religie reformată, 3,7% au religia penticostală, 3,2% sunt romano-catolici, 3,1% sunt greco-catolici, în timp ce alte confesiuni reprezintă 7,2% din totalul celor care au declarat structura confesională.

Referitor la municipii, orașe și comune, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte, respectiv fiecare câte circa 30 mii persoane, sunt oraș Popești Leordeni din județul Ilfov care a ajuns la o populație de 53431 persoane (cu 31536 persoane mai mult decât în 2011), comuna Florești din județul Cluj cu o populație rezidentă de 52735 persoane (cu 29922 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Chiajna din județul Ilfov cu o populație rezidentă de 43584 persoane (cu 29325 persoane mai mult decât în 2011).

Fenomenul  de  îmbătrânire  a  populației rezidente a județului Cluj

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Cluj crescând la 42,2 ani față de 40,7 ani la RPL2011. Față de vârsta medie pe țară de 42,4 ani, vârsta medie în județul nostru este mai mică cu 0,2 ani. În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Cluj se plasează pe locul 17. În cadrul Regiunii de Nord-Vest din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 41,6 ani.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Cluj este 125,6 persoane vârstnice la100 persoane tinere, mai mare decât media națională de 121,2 cu 4,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.

Datele au fost oferite de Direcția Județeană de Statistică Cluj.