DEFINITIVAT 2023: Au fost publicate notele după contestații – candidații trebuie să obțină minimum media 8

0

Ministerul Educației a publicat marți, 1 august, rezultatele finale ale examenului de Definitivat. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Vezi AICI rezultate finale Definitivat 2023 în Cluj

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Definitivat 2023 – calendar

19 iulie 2023: Susținerea probei scrise
25 iulie 2023: Afișarea rezultatelor inițiale
25-26 iulie 2023: Înregistrarea contestațiilor
26-31 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
1 august 2023: Afișarea rezultatelor finale
1-4 august 2023: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați
7-18 august 2023: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

banner