Două tipuri de scrutin în aceeași zi: Cum procedăm la vot?

0

Pe 26 mai 2019, în România au loc alegeri pentru Parlamentul European și un referendum național consultativ cu privire la probleme de interes național, convocat de președintele României.

Alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în același interval de timp, între orele 7:00 și 21:00, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT”, pe buletine de vot separate – unul pentru alegerile europarlamentare și câte unul pentru fiecare întrebare a a referendumului.

În secția de votare sunt instalate 3 urne de vot, câte una pentru fiecare buletin de vot. Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea specifică nu atrage după sine nulitatea votului.

Alegătorul poate să voteze pentru un singur tip de scrutin sau pentru amândouă

Prezentați operatorului de calculator actul de identitate și precizați pentru ce tip de scrutin doriți să votați.

Prezenţa la vot va fi consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.

Pe actul de identitate vi se va aplica o singură dată ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

Alegerile pentru Parlamentul European

În data de 26 mai 2019, alegem 33 de membri din România pentru Parlamentul European, unul în plus față de alegerile din 2014, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European).

Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.

Membrii din România în Parlamentul European se aleg pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente.

Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, teritoriul României constituie o singură circumscripţie electorală.

Cine are drept de vot?

-Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv, au dreptul de a alege membrii din România în Parlamentul European;

-Au drept de vot și cetățenii comunitari care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European.

Cine are dreptul de a fi ales în Parlamentul European?

-Cetăţenii români care au drept de vot şi au împlinit, până în ziua de referinţă inclusiv, vârsta de 23 de ani au dreptul de a fi aleşi în Parlamentul European.

-Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România şi care s-au înscris în lista electorală specială pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

banner