În ce condiții va începe școala și care sunt scenariile de suspendare a cursurilor

0

Școala ar urma să înceapă în 14 septembrie cu ore desfășurate față în față, nu online. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Ministerul Sănătății a elaborat un ordin pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în perioada pandemiei COVID-19.

În acest context, Direcţiile de Sănătate Publică trebuie să informeze până pe 7 septembrie inspectoratele şcolare şi Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

Ulterior, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va transmite până la data de 10 septembrie decizia privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.

Măsurile pentru prevenirea/limitarea, pe cât posibil, a îmbolnăvirii includ:

 • igienă riguroasă a mâinilor;
 • măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ;
 • purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ;
 • limitarea contactului dintre elevi din clase diferite;
 • evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile;
 • principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
 • asigurarea unei distanţări de minimum un metru între elevi sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de un metru nu este posibil, dar şi, în vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil să își păstreze acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă;
 • informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor / aparţinătorilor cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2;
 • necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
 • unităţile de învăţământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid şi vor adopta norme specifice.

Există și scenarii potrivit cărora cursurile vor fi suspendate.

Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală, se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă.

Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre didactice din şcoală (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ.

În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unităţi de învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul document, clasa sau întreaga şcoală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfăşurându-se online”, mai prevede proiectul.
La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz.

Elevii și profesorii vor purta mască și la ore, și în pauze

”Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ. Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior”, prevede proiectul de ordin.

Referitor la organizarea sălilor de clasă, se va elimina mobilierul care nu este necesar, iar cel rămas va fi aşezat aşa încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă. Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă, iar contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat.

Contactul va fi evitat:

 • Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt);
 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte;
 • Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate;
 • Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanţiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
 • Vor fi eliminate jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanţei dintre elevi;
 • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

Triajul epidemiologic și regula termometrului rămân valabile

Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare: în prima zi de şcoală, preşcolarii, elevii şi personalul didactic / didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere. Unitatea de învăţământ va informa părinţii elevilor în legătură cu obligativitatea prezentării declaraţiei pe proprie răspundere la revenirea în şcoli. Declaraţiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima oră de curs, iar aceştia le vor preda cabinetului medical şcolar/persoanei desemnate.