Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au început – Află calendarul oficial

0

4.290 absolvenți ai claselor a XII-a vor susține Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023. Pentru susținerea probelor scrise, în cele 16 centre de examen, organizate la nivelul județului Cluj, s-au înscris 4.290 candidați, dintre care 3.889 sunt candidați din promoția curentă, iar 401 sunt candidați din promoțiile anterioare.

Probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, au început luni, 26 iunie 2023, cu proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a), urmată marți, 27 iunie 2023, de proba scrisă obligatorie a profilului – proba E.c). Miercuri, 28 iunie 2023, este programată să se desfășoare proba scrisă la alegere a profilului și a specializării – proba E.d), iar joi, 29 iunie 2023, va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă – proba E.b).

Comisia județeană de organizare a examenului național de Bacalaureat din cadrul I.Ș.J. Cluj a aprobat un număr de 46 de solicitări, referitoare la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare, care vizează: prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scris, redactarea lucrării scrise prin dictarea conținutului de către candidat unui profesor asistent, de altă specialitate, decât cea la care se desfășoară proba respectivă, utilizarea instrumentelor specifice de scriere în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, picht și magnifier, prezența interpreților în limbajul mimico-gestual pentru elevii cu deficiențe de auz, respectiv susținerea probelor scrise în spital.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore

În municipiul Cluj-Napoca susțin examenul național de Bacalaureat 2.965 de absolvenți ai claselor a XII-a, 2.816 provin din unitățile de învățământ de stat și 149 provin de la unitățile de învățământ private. Probele au început la ora 9:00, iar accesul candidaților în săli a fost permis în intervalul orar 7:30-8:30.

Toate sălile de examen sunt dotate cu sisteme funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloace electronice de calcul, de stocare a informației sau de comunicare (telefoane, tablete, căști, smartwatch etc).

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de către aceștia ori de către alți candidați. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Când vor fi afișate primele rezultatele?

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 iulie 2023 (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierul centrului de examen. Împreună cu contestația, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 iulie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679
privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Cluj pun la dispoziția celor interesați
liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2023_Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Cluj – 0800 816 264, disponibile în perioada 26 iunie – 7 iulie 2023.

VEZI ȘI:

Consiliul Elevilor: 69,5% dintre elevi nu cred că Religia ar trebui să fie materie de BAC

Încep simulările pentru Bacalaureat – Peste 4000 de elevi vor susține examenele

GREVA din educație a încetat – Profesorii se întorc la catedre după 3 săptămâni

banner