Promovabilitate de 82,60 % în județul Cluj la proba scrisă a examenului de Definitivat

0

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat astăzi, 25 iulie 2023, rezultatele inițiale la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023. Aceste rezultate au fost afișate și în centrul de examen organizat la nivelul județului Cluj, la Colegiul Național George Coșbuc” Cluj-Napoca, precum și pe site-ul definitivat.edu.ro

La examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, desfășurat în data de 19 iulie 2023, în județul Cluj, au participat 346 de candidați. Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8 (opt), potrivit ClujToday.ro.

În această sesiune a examenului de definitivare în învățământ, din totalul candidaților admiși pentru a susține proba scrisă (352 candidați), 8 candidați au fost absenți, iar 5 candidați prezenți au  decis să se retragă din motive personale. În județul Cluj nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă la acest examen.

De la nivelul județului Cluj, înspre centrele de evaluare, organizate de minister la nivel național, au fost transmise 339  lucrări, pentru evaluare și notare.

Au fost declarați promovați înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații 280 de candidați, care au obținut medii între 8.00 și 10.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.00, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La nivelul județului Cluj, rata de promovare a examenului național de definitivare în învățământ (înainte de contestații) este de 82,60%, comparativ cu sesiunea 2022 ( 81,20% promovabilitate).

În județul Cluj, 7 candidați au obținuta nota 10 (zece) la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, iar 4 candiați au obținut media 10 (1,43 %) la examenului național de definitivare în învățământ, în această sesiune.

114 candidați au obținut medii cuprinse între 9-9,99 (33,63 %) și un număr de 162 de candidați au obținut medii cuprinse între 8-8,99 (47,79 %).

Eventualele contestații se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, astăzi 25 iulie 2023 și miercuri, 26 iulie 2023.

Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen din județul Cluj, Colegiul Național George Coșbuc”, din Cluj-Napoca și pe site-ul definitivat.edu.ro., în data de 1 august 2023.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul principal al acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

banner