Toți profesorii trebuie să învețe predarea online – însă ei reclamă că ei nu beneficiază nici măcar de consiliere psihologică gratuită

0

În săptămâna pe care tocmai o încheiem, Ministerul Educaței a emis un ordin prin care obligă toate cadrele didactice din România să treacă la un nou sistem de predare: cel online, asistat de tehnologie.

Documentul precizează mai multe măsuri pentru desfăşurarea procesului de învăţare din învăţământul preuniversitar.

Aflați de la liderul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Clujean, Lucia Cojocaru, cât de pregătite sunt cadrele didactice din România pentru a face față acestei provocări, dar și faptul că, deși toate categoriile sociale sunt afectate emoțional de efectele pandemiei, profesorii din România NU beneficiază de consiliere psihologică gratuită, într-un cadru instituțional, de stat.

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ.

Evaluarea la unele discipline se poate face online

Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată on-line. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților.

Inspectoratele școlare în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării.

Conducerea fiecărei unități de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educaționale, iar împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un program săptămânal care include activități de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu.

Note și calificative se pot pune la întoarcerea la școală

Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line mai prevede și faptul că la reluarea activității în unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ sau notă cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal.

Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.

banner