Bacalaureat 2023: Doi elevi au fost eliminați de la examenul de limba română pentru tentativă de fraudă

0

La prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2023 a debutat cu examenul la disciplina Limba și literatura română la care au fost prezenți 426 de candidați.

Un număr de 55 de candidați au absentat, iar, pentru tentativă de fraudă, în județul Cluj,
au fost eliminați 2 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Pentru 371 de candidați, înscriși la această sesiune a examenului
național de Bacalaureat, nota obținută la disciplina Limba și literatura română, este recunoscută din sesiunile anterioare.
Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate, astăzi, la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Următoarele probe scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea august  2023, se vor desfășura conform calendarului aprobat:
 Joi, 17 august 2023, proba scrisă obligatorie a profilului – proba E.c).;
 Vineri,18 august 2023, proba scrisă la alegere a profilului și a specializării – proba E.d)
 Luni, 21 august 2023, proba scrisă la limba și literatura maternă – proba E.b).

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este
prevăzută pentru data de 25 august 2023 (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse
în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierele centrelor de examen, sens în care candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o
declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (perioada 26-28 august 2023), vor fi comunicate marți, 29 august 2023. Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă scrisă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului național de Bacalaureat este cel puțin 6 (șase).

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

banner