Cum a fost ridicată biserica nobiliară din Fildu de Sus

0

Una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din România este cea din Fildu de Sus, comuna Fildu de Jos, județul Sălaj. Este vorba de biserică nobiliară, ridicată într-un sat care avea drept de judecată.

Biserica greco-catolică a fost ridicată în anul 1727, cu hramul Coborârea Spiritului Sfânt. Sunt cunoscute numele meșterilor care au ridicat această adevărată bijuterie arhitecturală din lemn: ”Freanț Nicoaria din Agrig și fecioru lui Petri Brudului din Chendre”, după cum menționează pisania.

Biserica este definită și prin fleșa de peste 20 de metri care se înalță deasupra turnului principal. Acesta este flancat de alte patru turnulețe, semn al rangului nobiliar pe care îl aveau sătenii, care primiseră drept de judecată. Există și un turn mai mic, ridicat deasupra altarului.

Biserica a fost mărită în secolul al XIX-lea și repictată în anul 1856. Pictura de factură populară s-a păstrat foarte bine.

Azi, biserica este considerată pe potriva celor din Maramureș care au fost înscrise pe lista UNESCO. Monumentul atrage mulți turiști. Iar dezvoltarea durabilă a turismului este promovată de GAL Poarta Transilvaniei.

Iată filmul de prezentare a acestui GAL:


banner