Definitivat: Aproape o treime din candidați sunt înscriși la aceeași disciplină

0

În județul Cluj, 352 de candidați sunt așteptați miercuri, 19 iulie 2023, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ. Proba este organizată pentru 41 de discipline, în centrul de examen de la Colegiul Național „George Coșbuc”, din Cluj-Napoca.

Care sunt cele mai populare discipline

Dintre cei 381 de candidați înscriși la începutul anului școlar 2022-2023, în județul Cluj, au
fost admiși, în vederea susținerii probei scrise, 352 de candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (note nu mai mici de 7 la fiecare probă).

La fel ca în sesiunile anterioare, la nivelul județului Cluj, disciplinele de examen cu cel
mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (114
candidați), învățământ primar în limba română (55 de candidați), psihopedagogie specială (
19 candidați) și educație fizică și sport (19 candidați).

Cum va decurge examenul

Proba scrisă a examenului începe la ora 9:00, iar candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil.

Durata de redactare a lucrării scrise este de patru ore, de la primirea subiectelor, timp ce
poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru. În
județul Cluj s-a înregistrat o singură solicitare din partea unui candidat pentru aprobarea
condițiilor privind asigurarea egalității de șanse.

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea
candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei
scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și
Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierul centrului de examen, organizat la nivelul județului Cluj.

Când se vor afișa rezultatele

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie, în centrul de examen și pe site-
ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie. Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen din județul Cluj, Colegiul Național „George Coșbuc”, din Cluj-Napoca și pe site-ul definitivat.edu.ro., în data de 1 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin opt pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ.

“Eu mă bucur că, în județul Cluj, de la un an la altul, există tineri angajați în învățământ care sunt preocupați de evoluția în carieră și care se înscriu pentru obținerea definitivării în învățământ, iar rezultatele lor demonstrează, încă o dată, calitatea mediului educațional clujean, în toată dimensiunea lui: sistemul de învățământ preuniversitar, care pregătește elevii, mediul academic, care se ocupă de formarea inițială a cadrelor didactice. Tuturor le urez mult succes!”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

VEZI ȘI:

Cluj: Cum este organizat concursul pentru ocuparea posturilor din Educație

banner