Cluj: Cum este organizat concursul pentru ocuparea posturilor din Educație

0

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2023 se va desfășura miercuri, 12 iulie 2023. În județul Cluj, proba scrisă se organizează pentru 63 de discipline, în șase centre de concurs.

Cele șase centre de concurs sunt Școala Gimnazială ”Octavian Goga”, Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania”, Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” și Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”.

În județul Cluj, numărul posturilor scoase la concursul național de ocupare a posturilor/
catedrelor didactice vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar, în
sesiunea 2023, este de 2112, dintre care, 139 de posturi sunt pentru angajare în
învățământ pe durată nederminată. Pentru susținerea probei scrise, în județul Cluj, s-au înscris 1577 de candidați, dintre care 334 candidați sunt din promoția curentă.

Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ
preșcolar în limba română (318 candidați), învățământ primar în limba română (236
candidați), psihopedagogie/ consiliere psihopedagogică (151 candidați), educație fizică și
sport ( 134 candidați), limba și literatura română (78 candidați), limba și literatura engleză
(71 candidați).

Proba scrisă va începe la ora 09:00

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:00. Durata de redactare a lucrărilor scrise este de patru ore, de la primirea subiectelor, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective, pentru un număr de 7 candidați.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, precum și baremele de
evaluare sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi
publicate mâine, 12 iulie 2023, pe acest site, după susținerea probei scrise.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie 2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dar și la acest link.

Contestațiile pot fi depuse în scris la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj sau prin poștă electronică (scanat) la adresa de e-mail: hr.isjcj@gmail.com , în zilele de 18 iulie 2023, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie 2023, până la ora 12:00.

Rezultatele finale

Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și pe site-ul acesta, în data de 26 iulie 2023.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la
proba scrisă minimum nota 7,00 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată
(suplinire), minimum nota 5,00 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba
scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean
Cluj, în perioada 27 iulie – 30 august 2023.

Toate informațiile, precum și calendarul complet al mobilității personalului didactic din
învățământul preuniversitar, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar
Județean Cluj.

VEZI ȘI:
Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au început – Află calendarul oficial

Au fost afișate notele de la Bacalaureat – Vezi care este rata de promovare

Subiecte de BAC fotografiate cu camera ascunsă – Află detalii

banner