Găzduiești ucraineni? Află cum poți primi sprijin financiar de la Primăria Cluj-Napoca

0

Primăria Cluj-Napoca vine în ajutorul persoanelor care găzduiesc refugiați ucraineni. Aceștia pot beneficia de decontarea a 20 de lei/zi pentru hrană, pentru fiecare persoană găzduită. 

Pentru a beneficia de decontare, procedura este următoarea:

  • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei (strada Moților nr.7), la sediile primăriilor de cartier sau prin email la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

  • o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

  • copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

  • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

  • Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluționează în luna următoare.

  • Modelul cererii, precum și cel al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ale HG nr. 336/2022 și pot fi descărcate de AICI

  • În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar.

  • În conformitate cu prevederile legale, Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, poate efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

VEZI ȘI

Cu ajutoare, în Ucraina – vezi experiența de peste graniță a voluntarilor Lions

Primul bebeluș din Ucraina născut la Regina Maria – mama e asistentă medicală

banner