În ajutorul copiilor și familiilor aflate în dificultate – proiect Alfa Grup

0

Asociația Alfa grup derulează proiectul ”Servicii integrate și șanse egale pentru o comunitate puternică în Comuna Sălacea”, finanțat de Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Află detalii despre proiect de la Lucian Voloșen, managerul general al Asociației Alfa Grup, invitat la România via Cluj.

Obiectivele Proiectului

Stimularea activismului comunitar și insuflarea încrederii în capacitatea de a găsi soluții la problemele cu care se confruntă 200 de persoane vulnerabile din Comuna Sălacea, din care 20% de etnie Romă, prin acțiuni comunitare și măsuri de promovare a diversității culturale, de combatere a discriminării și excluziunii sociale.

Creșterea incluziunii sociale și a calității vieții, asigurarea tratamentului egal și dreptul la o viață demnă pentru toate categoriile vulnerabile din cadrul comunităților interetnice ale Comunei Sălacea, prin consultarea a 75 de persoane din cadrul comunităților și realizarea unui plan de acțiune adaptat nevoilor.

Creșterea capacității a 80 de persoane vulnerabile de a participa activ la dezvoltarea comunității, de a combate excluziunea socială, prin furnizarea de servicii care vizează creșterea nivelului de educație, reducerea abandonului școlar și a participării școlare reduse, încadrarea pe piața muncii.

Creșterea gradului de conștientizare a minim 1000 de persoane cu privire la rolul organizațiilor societății civile în societate, prin realizarea și implementarea unui plan de comunicare a activității și rezultatelor Asociației Alfa Grup

Rezultatele Proiectului

 • 6 parteneri identificați, care vor contribui la rezolvarea problemelor specifice ale comunității, prin asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltare prin proiect
 • 4 Lideri locali identificați în cadrul a 5 întâlniri organizate cu participarea a 75 persoane din comunitate și 25 reprezentanți ai unor potențiali parteneri
 • 1 Plan de acțiune dezvoltat în concordanță cu nevoile comunității care au fost identificate în cadrul celor 5 întâlniri
 • 10 acțiuni comunitare organizate, câte 5 pentru fiecare comunitate (romi și maghiari)
 • 4 lideri comunitari formați pentru a deveni persoane resursă pentru comunitate
 • 50 planuri de dezvoltare individuală realizate în cadrul unor sesiuni de consiliere individuale și de grup
 • 20 tineri cu vârsta între 14 si 35 de ani care vor urma cursuri de limba română pentru a facilita accesul la educație, servicii publice și locuri de muncă
 • 25 elevi din categorii dezavantajate mentorați cu privire la posibilitățile și beneficiile de a continua școala
 • 6 seminarii tematice derulate pentru femei și pentru dezvoltarea abilităților parentale în educația pozitiva a copiilor, încurajarea parinților de a menține și dezvolta relații de colaborare cu școala, la care vor participa 120 persoane
 • Minim 200 de participanți la acțiuni culturale cu tematică Romă în cadrul evenimentului anual dedicat Zilelor Satului din localitatea Sălacea
 • 20 persoane consiliate în vederea creșterii angajabilității, precum și activități de pregatire pentru angajare: scriere CV, prezentare la interviu, sprijin pentru elaborarea unor planuri de afaceri

Perioada de derulare a proiectului:

– de la 1 martie 2022 până la 29 februarie 2024

Valoarea totală a proiectului:

151.189,85 EURO, din care 147.140,00 EURO finanțare nerambursabilă

banner