Admitere față-în-față cu examinatorii doar pentru actorie și regie la UBB

0

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, UBB a decis ca admiterea din acest an să fie organizată exclusiv online, iar condițiile specifice sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăți.

Însă nu toate facultățile fac doar concurs de dosare (în care contează nota de la Bacalaureat și pentru departajare notele de la anumite materii). Facultatea de Chimie organizează pentru candidați un examen de admitere pe platforma Hypertalk.

Facultatea de Teatru și Film, la specializările actorie și regie, este singura care organizează o parte a procesului de admitere față-în-față. Candidații care au fost preselectați pe baza portofoliului video trimis de aceștia vor participa la o întâlnire față-în-față cu examinatorii, cu respectarea condițiilor de distanțare socială și igienă.

Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, 4.875 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 10.000 de locuri în regim cu taxă și 2.550 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă. Dintre locurile bugetate, 25 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 170 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, iar alte 101 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara granițelor țării.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, un număr de 3.500 de locuri la buget şi 6.158 de locuri la taxă. Dintre locurile bugetate, 5 sunt destinate studenților rromi, iar alte 73 sunt destinate românilor de pretutindeni.

Candidații vor putea alege între cele 236 de programe de licență (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă), respectiv cele 228 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2020-2021 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând două specializări noi la nivel licență, la Facultatea de Studii Europene – Specializarea Diplomație în afaceri, respectiv la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Specializarea Studii de conflict.

De asemenea, UBB propune 4 specializări noi de master: Marketing digital (limba maghiară), oferit de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Management și antreprenoriat cultural, în cadrul Facultății Teatru și Film, Managementul dezastrelor,  propus de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, respectiv Analiza spațială și organizarea teritorială/Spatial Analysis and Teritorial Organization (limba engleză), program oferit de Facultatea de Geografie.

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 9 și 30 iulie 2020. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB. Pentru mai multe detalii puteţi accesa link-ul: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate la adresele: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere .

”Noi, la Babeș-Bolyai, vrem să formăm buni specialiști, dar și buni cetățeni și oarecum o facem altfel decât multe alte universități din țară și anume că valorizpm toate cele trei misiuni fundamentale: componenta de educație, cercetare, dezvoltare-inovare și legătură cu societatea, o facem și diferit într-un fel. Și anume noi punem în centrul activității academice ideea de a genera cunoaștere prin cercetare și în acest proces facem educația și legătura cu societatea, fiindcă altfel am fi ca orice altă universitate care preia cunoașterea generată de alții și pe care o putem preda studenților noștri, poate foarte bine, dar nu este cunoaștere originală, nu-i formăm pe studenți ca buni specialiști și ca cetățeni pentru societate. Acesta este aspectul specific al acestei universități. Noi ne asumăm explicit ca la nivel de licență să fim o universitate globală, să fim incluzivi, nu suntem foarte selectivi, doarece noi credem că tinerii trebuie să studieze la nivel de licență. Stăm foarte prost în comparație cu celelalte țări, dacă raportăm numărul de studenți de studii superioare la totalul populației, iar Universitatea Babeș-Bolyai și-a luat această misune să îmbunătățească acest raport printr-o incluziune foarte mare la nivel de licență. Sigur că la nivel de masterat și doctorat suntem mai selectivi, iar caracterul global nu se referă doar la țară, se referă și la nivel internațional, unde așteptăm și sperăm să avem cât mai mulți studenți din toată lumea”, a declarat într-o conferință de presă organizată online rectorul UBB Cluj, prof. univ. dr. Daniel David.

Citește și Mesajul rectorului Universității Babeș-Bolyai pentru viitorii candidați la Admitere.

banner